• Visie

Visie

Onze Visie
 
Door diverse omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind of jongere vastlopen of anders verlopen dan verwacht.
Door een kind/jongere de rust en ruimte te geven om te ontdekken waar zijn/haar mogelijkheden en kracht liggen kan dit weer in beweging gebracht worden.
Omdat voor onze doelgroep vaak het functioneren in groepen lastig is, hebben wij gekozen voor kleinschaligheid en een beperking in doelgroepen.
 
 De waterburcht  biedt  een stimulerende plek aan kinderen en jongeren met een psychiatrische aandoening of specifieke hulpvraag waar ze kunnen ontdekken , leren, groeien en zijn vanuit hun hoofd, hart en handen. Belangrijk is het plezier en positieve aandacht en stimulans  waardoor ze succes ervaringen kunnen opdoen en hierdoor zich kunnen ontwikkelen.
 
Met als doel, afhankelijk van hun vraag:
·          Ontdekken van eigen mogelijkheden en interesses
·          Oefenen sociale vaardigheden in de praktijk
·          Zinvolle dag invulling en regelmaat geven
·          Versterken eigen zelfbeeld en positieve ervaringen opdoen
·          Zelfstandigheidstraining voor jongeren
·          Ondersteuning bij schoolgang/ huiswerk
 
Leren door te doen
De waterburcht biedt plek met ruimte, rust en veel mogelijkheden:
·          een ruimte om te knutselen, te timmeren , dingen te maken
·          een keuken om samen te koken en te bakken
·          een ruimte om binnen spelletjes te doen( o.a.tafeltennis)
·          een buitengedeelte met ruimte om te spelen (skelteren , trampoline, crossen, water en zand, hut bouwen), grasveld voor sportactiviteiten
·          dieren om te verzorgen en te knuffelen : pony’s, kippen, hond en kat
·          biologische groentetuin en kas om in te werken, te zien en te ervaren
·          alles zoveel mogelijk biologisch en energie besparend
 
 
Activiteiten aangepast aan leeftijd, interesse en niveau
 
Ik heb de tijd en ruimte om veel verschillende activiteiten aan te bieden. Zodat de kinderen en jongeren optimaal gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling.
 
 
Kleinschalig
 
Ik bied een kleinschalige plek( begeleiding in kleine groepen)  voor alleen kinderen en jongeren met een psychiatrische beperking.
Door kleinschalig te zijn kan ik veel individuele aandacht geven.
 
 
Contact
 
Ik neem de tijd  om in contact te komen.  Ik geef het kind de tijd.
In contact de tijd hebben om het kind te begeleiden geeft ruimte om te kunnen ontwikkelen.
Ik wil kinderen graag meegeven dat zorg voor hun omgeving ook zorg voor henzelf is. Dat dicht bij de natuur ook dicht bij jezelf is.  Door het ervarend leren en individuele aandacht hoop ik dit te kunnen bereiken.
           
 
Ouders
 
Om de cliënten goed te kunnen helpen zal er ook voor ouders de ruimte zijn om mee te gaan en samen met hun positieve ervaringen op te doen en samen te kunnen werken aan de leerdoelen.
Door het actief betrekken van ouders bij het proces van hun kind kunnen ervaringen op gedaan bij De waterburcht makkelijker worden voortgezet in de eigen leefomgeving.
Hierdoor kunnen ouders en kind steeds meer op eigen kracht verder.
Afhankelijk van het aantal uren dat het kind/jongere bij de Waterburcht is zal ouders gevraagd worden een aantal uren samen door te brengen op de waterburcht.
Om het voor ouders niet te belastend te maken kan dit bijvoorbeeld zijn voor het ophalen van hun kind aan het eind van de dag. Ook is er mogelijkheid om deel te nemen aan een ouder-kind dag in het weekend.
 
 
Gebruik telefoons/ computer
Het gebruik van smartphones tijdens de aanwezigheid op de Waterburcht willen wij ontmoedigen omdat dit de aandacht weghaalt bij de ervaringen van het moment.
Ook maken we geen gebruik van computers voor het spelen van spelletjes maar word deze alleen ingezet voor het opzoeken van informatie of leerprogramma’s.
Bij het intake gesprek willen we dan ook met de kind/jongeren/ouders afspraken maken over het gebruik van de telefoon, waarbij onze insteek is deze in de tas te houden of bij ons in bewaring te geven.