Financien

Tarieven:
 
Begeleiding individueel:                                    € 60,-  per uur
Begeleiding groep (maximaal 4 personen):      € 35,- per uur


 
 
 
Betaling zal nu nog uit PGB gebeuren , hopelijk is er voor 2020 overeenstemming met verschillende gemeentes over  financiering.