Doelgroep

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar met een psychiatrische diagnose of met een specifieke hulpvraag.

Onze expertise ligt bij kinderen en jongeren zonder verstandelijke beperking.

Wij proberen de kinderen en jongeren op een dag(deel) te plaatsen die past in bij de mogelijkheden en beperkingen van het kind zodat de groepssamenstelling zo goed mogelijk is.